BørneIntra v2.19

Sundbyøster

Grubbemøllevej 225700 Svendborg

Tlf.: 2488 6180

Opslagstavle

Dato   
   
 • Opslagstavleikon

  Kære Forældre

   

  Bestyrelsen har igen i år, bevilget en pædagogisk dag til personalet i Sundbyøster.

  Vi afholder dagen mandag d. 25. november 2019.

  Dette indebærer, at alle børnehuse i Sundbyøster er lukket denne dag. Vi håber, at så mange af jer som muligt, har mulighed for at holde en fridag med jeres barn / børn.

  Når vi kender til antal af børn med et pasningsbehov, går vi i dialog med jer om hvordan vi finder en løsning på pasningsbehovet.

   

  Med venlig hilsen

   

  Forældrebestyrelsen og lederteamet i Sundbyøster

  20-08-2019 - 15-09-2019
 • Opslagstavleikon

  Kære forældre

   

  Det er nu tid til at planlægge personalets efterårsferie i uge 42 i Sundbyøster.

  Sundbyøster består af: Poppellunden, Paraplyen, Humlebien, Kobberbækken, 4-Kløveren og Børnely 

  For at bruge personaleressourcerne bedst muligt vil der være feriesamling i to af Sundbyøsters børnehuse. Inden udgangen af september måned får I besked om, hvilke børnehuse, der har ferieopsamling i uge 42. 

   

  Det er betydningsfuldt, at I melder så præcist som muligt, hvornår jeres barn har ferie, så vi kan matche antal børn og brug af personale-timer bedst muligt.

   

  I bedes senest den 06. september 2019 udfylde - via Børneintra, hvornår jeres barn holder ferie.

   

  Med venlig hilsen

   

  Fie Lademann

  Dagtilbudsleder

  20-08-2019 - 06-09-2019
 • Opslagstavleikon

  Se bestyrelses referater her

  01-01-2017 -