Billeder fra bedsteforældredag i Ny Nordre

vi mødes til bedsteforældredag Nordre 2