Nyt børnehus - Børnebyøster Humlebien

Indvielse af Børnebyøster Humlebien 16. maj 2017