BørneIntra v2.19

Vesterlunden Kernehuset

Wiggers Park 2015700 Svendborg

Tlf.: 2948 1759

Tlf 2.: 2948 1841

Lucia 2017
Tilføjet d. 13-12-2017

De ældste børn i børnehaven har i dag gået Lucia for os alle i Kernehuset.

At gå Lucia i Kernehuset er en tradition for små og store, som gentager sig år efter år og som der hvert år bliver ventet på med spænding. For nogle børn er det første gang de oplever et Luciaoptog, for andre er det oplevet før og for de i ældste børnehavebørn er det noget helt særligt, da det er blevet deres tur til at gå Lucia.

I ugen op til Lucia præsenteres de kommende Luciabørn for sangen, tøjet, lysene, kransen og hører en lille historie fortalt med billeder og tekst samt ser og hører sangen igennem små filmklip med andre luciaoptog. Der trækkes lod om hvem, der skal være luciabrud samt rækkefølgen i optoget. Vi øver sangen og laver små luciaoptog på gangen, vi bager luciabrød og sammen fremstiller vi en fælles invitation/plakat til Lucia.

Igennem de små processer inddrages børnene og alle har en plads i børnefællesskabet. Onsdag d. 13/12 er dagen, hvor det sker og blandt luciabørnene er der fra morgenstunden spænding og blandt de andre børn er der også spænding mens der hænges tæpper for vinduerne, luciabørnene gør sig klar og mens forældre og bedsteforældre kommer ind ad døren. Kl. 9.00 slukkes lyset, alle sidder spændt og venter på luciabørnene og deres sang.

Luciabørnene går gennem huset og igennem Larverne, hvor de mindste børn sidder med store øjne og herefter går optoget tilbage mod fællesrummet, hvor luciabørnene sammen med resten af Kernehuset synger “Kender I den om Rudolf” og “På loftet sidder Nissen”. Efter luciaoptoget deler luciabørnene luciabrød rundt til alle.

En hyggelig, varm og skøn oplevelse for børn, personale, forældre og bedsteforældre i Kernehuset.