BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Nyt børnehus - Børnebyøster Humlebien
Tilføjet d. 18-05-2017

I 2013 godkender Svendborg Byråd anlægsbevilling til et nyt børnehus i dagtilbuddet Børnebyøster. Det ny børnehus er en udvidelse af grundkapaciteten og erstatter et mindre børnehus på samme matrikel, der indrettes til dagplejen.

Udvalget for Børn og Unge godkender byggeprogram i 2014.

Første spadestik bliver taget i marts 2015 og om efteråret er der rejsegilde. Det ny børnehus tages i brug i marts 2016, senere på året tages også den ny legeplads i brug.

I januar 2017 bliver Humlebien Danmarks første bæredygtig certificerede børnehus.

16. maj 2017 er officiel indvielse.