BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Udvidelse af Østerdalen Gudme Børnehus
Tilføjet d. 24-02-2015

Første spadestik 9. marts 2015, rejsegilde 19. maj 2015 og indvielse den 26. februar 2016