BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Årets gang 2016 på BørneIntra

Dagplejen Thurø

Pædagogisk assistent elev Josephine igangsætter aktivitet på en dejlig sommerdag, hvor hun er i praktik hos dagplejer Rikke Brænder.