BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud

Ledelsesseminar i projektet Aktive børn i dagtilbud 23. august 2016

Seminaret var for lederne af de børnehuse og dagplejegrupper, der bliver GazelleBørnehuse og GazelleDagplejere i første bølge. Dagen bød på bevægelse, bare tæer og basisteori om børns motoriske udvikling.