BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud

Inspirationsdag i Svendborg Idrætscenter mandag d. 16. februar 2015

Pædagog og cand.stud i pædagogisk antropologi Maja Nederlund Hansen fra Idrætsbørnehuset Lundegården gav en masse eksempler på, hvordan man kan arbejde målrettet og struktureret med bevægelse i dagtilbud. Hun gav også eksempler på, hvordan man kan bruge bevægelse i de pædagogiske læringsmål.