BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud

Inspirationsdag i Svendborg Idrætscenter mandag d. 16. februar 2015

Efter den lille "skøjtetur" skulle vi ned på gulvet og kravle rundt med hænderne på karkludene. Disse forskellige øvelser gav et super godt indblik i hvor nemt, enkelt og sjovt man kan gøre det :-)