BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud

Inspirationsdag i Svendborg Idrætscenter mandag d. 16. februar 2015

Maja Nederlund Hansen kom med idéer og inspiration til hvordan man nemt kan lave aktiviteter for børnene i hverdagen. Hun havde taget forskellige materialer med, som hun bruger som legeredskaber i Idrætsbørnehuset Lundegården. Her tager vi en lille "skøjtetur" på ganske almindelige karklude.