BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud

Inspirationsdag i Svendborg Idrætscenter mandag d. 16. februar 2015

Motorik- og naturvejleder Mads Brodersen fra Vends Motorik- og Naturskole fortalte om brugen af naturen som bevægelsesramme og børns naturlige adfærd. Han fortalte om projektet "Slip legen fri", som er et bud på, hvordan voksne kan skabe gode legemuligheder, miljøer og rammer for børn i alle aldre.