BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud

Inspirationsdag i Svendborg Idrætscenter mandag d. 16. februar 2015

Inspirationsdagen blev skudt igang af fysioterapeut Lene Juul Larsen og ergoterapeut Camilla Falkenberg-Nielsen fra PPR i Svendborg Kommune. De fortalte om PPR's syn på børns fysiske og motoriske udvikling. Her er de i gang med at fortælle om samspil mellem individ, opgave og omgivelser i forhold til udvikling af bevægelser.