BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud

Inspirationsdag i Svendborg Idrætscenter mandag d. 16. februar 2015

Anja Kastrup Jensen fra UCL Pædagoguddannelsen er lektor i psykologi og cand.scient i Idræt og Psykologi. Hun fortalte om betydningen af fysisk aktivitet for børnenes trivsel og almene sociale udvikling. Hun fortalte om tre vigtige punkter i forhold til at opnå kvalitet i dagtilbuddene: Gode legemuligheder, pædagogisk kvalitet i vokseninitierede aktiviteter og børnenes mulighed for indflydelse. Derudover talte hun om pædagogen som rollemodel.