BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Mad og måltid i dagtilbud

Mad på prøve i Østerdalens børnehuse

Maden er tidligt om morgnen blevet tilberedt af Thomas og Allan fra TB Catering på Mærks Traningcenter og leveret til børnehusene