BørneIntra v2.19.1

Østerdalen

Grubbemøllevej 225700 Svendborg

Tlf.: 2960 2618

Bestyrelse: Østerdalen

Camilla Lysbjerg Fabricius Eriksen
Camilla Lysbjerg Fabricius Eriksen

Næstformand, Østerdalen Thurø Børnehuse

Mit navn er Camilla, jeg er mor til 3 skønne piger Marie på 7, Clara på 4 og Elvira på knap 1 år. Mine børn går i fyrtårnet byparkens vuggestue, Thurø børnehuse og på Thurø skole. Jeg sidder som formand i Østerdalens bestyrelse og som forældre repræsentant i Thurø børnehuse. Jeg kæmper aktivt for vores børn og de vilkår der er i institutionerne og jeg ved hvor vigtig insitutionerne er for vores små lokalområder i Østerdalen. Jeg er en aktiv del af forældrebevægelsen hvor er der en voksen som blandt andet kæmper for at der indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne så vi sikre et minimum af voksne omkring vores børn når vi er på arbejde. Det minimum vi ønsker er 1:3 i vuggestue og 1:6 i børnehave hele dagen hvilket vil være en forbedring i forhold til i dag.

Mette Louise Nørremark
Mette Louise Nørremark

Forælder, Østerdalen Gudbjerg Børnehus

Helle Lund Frederiksen
Helle Lund Frederiksen

Forælder, Østerdalen Gudme Børnehus

Jonna Dirksen
Jonna Dirksen

Forælder, Østerdalen Hesselager Børnehus

E-mail: jonnadirksen@hotmail.com

Desirée Ploug Graubæk
Desirée Ploug Graubæk

Forælder, Østerdalen Oure Børnehus

Nadia Krogstrup Gade
Nadia Krogstrup Gade

Forælder, Østerdalen Skårup Børnehus

Mai-Britt E. Strøm
Mai-Britt E. Strøm

Personale, Østerdalen

Annette Sørensen Bindzus
Annette Sørensen Bindzus

Personale, Østerdalen Skårup Børnehus

Jeg er område TR i Østerdalen og dækker Skårup, Oure, Gudme, Gudbjerg , Hesselager og Thurø kan kontaktes på 22387046 Jeg sidder også i Østerdalens forældrebestyrelse som medarbejder repræsentant.

Jimmi Freno
Jimmi Freno

Personale, Østerdalen Thurø Børnehuse