BørneIntra v2.19

Egebjerg

Grubbemøllevej 225700 Svendborg

Tlf.: 3017 4666

Bestyrelse: Egebjerg

Sigga Sofie Michaelsen
Sigga Sofie Michaelsen

Forælder, Egebjerg Kirkeby Børnehus

Christian Kjeldmark
Christian Kjeldmark

Forælder, Egebjerg Ollerup Børnehus

Lea Victoria Rugård Jensen
Lea Victoria Rugård Jensen

Forælder, Egebjerg Ollerup Børnehus

Louise Søndergaard Nielsen
Louise Søndergaard Nielsen

Forælder, Egebjerg Stenstrup Børnehus

Kirsten Søndergaard
Kirsten Søndergaard

Personale, Egebjerg

Dagtilbudsleder

Charlotte Christensen
Charlotte Christensen

Personale, Egebjerg Ollerup Børnehus

Pia Grønnehave Nielsen
Pia Grønnehave Nielsen

Personale, Egebjerg Stenstrup Børnehus

Pædagog i børnehavegruppen. Tillidsrepræsentant for pædagogerne i område Egebjerg. AMR i Stenstrup Børnehus.