BørneIntra v2.19

Dagplejen

Grubbemøllevej 225700 Svendborg

Tlf.: 6223 4623

Tlf 2.: 2948 1767

Støt op om forældrebestyrelsen

D. 24. september 2019 er der nyvalg til forældrebestyrelsen

Invitation følger

 

Stil op eller mød op og giv din opbakning.

I forældrebestyrelsen

- Får du indflydelse på rammer og principper for det pædagogiske arbejde i dit

barns dagtilbud, Dagplejen.

- Er du med i dialogen med byrådets politikere om dagtilbud i Svendborg.

- Er du med til at styrke sammenhængen mellem dagtilbuddet og lokalsamfundet.

Hvad arbejder forældrebestyrelserne med i samarbejde

med dagtilbuddets ledelse

- Samarbejdet mellem forældre og dagtilbud

- Den pædagogiske læreplan

- Overgang til børnehave m.m.

- Samarbejde med lokalsamfundet

- Ansættelse af ledere og medarbejdere

- Dialogmøder og høringssvar til det politiske udvalg

- Dagtilbuddets økonomi

- Feriesamling og åbningstid indenfor 48 timer

 

Forældrebestyrelsen består af

- 7 forældrerepræsentanter og 4 supleanter

– valgt for 2 år ad gangen

- 3 medarbejderrepræsentanter

- Dagtilbudslederen er sekretær

Der er fem forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Svendborg – en for hvert

af de fire dagtilbudsområder med børnehuse samt én for Dagplejen.

Se mere på www.dagtilbud.svendborg.dk

Sidst ændret d. 05-09-2019