BørneIntra v2.19.1

Ramadan

Her er lidt info om Ramadanen

 

Den årlige måned, hvor muslimer faster, reflekterer over livet og religionen og fester. Det er lidt forskelligt fra område til område hvilken dag Ramadanen præcis starter og slutter. Det kan være en dag før eller senere. Vi har en del muslimske forældre i dagtilbuddene, for hvem højtiden betyder meget. Husk derfor at ønske dem god Ramadan ("Ramadan Mubarek"), spørg forældrene, hvordan de fejrer Ramadan og brug lidt tid på at bringe det ind i rundkredsen ved at få børnene til at fortælle om det. Det betyder meget for dem, at dagtilbud og kammeraterne interesserer sig for deres oplevelser i forbindelse med Ramadanen. For dem er højtiden lige så spændende, vigtigt og sjovt som julemåneden er for etnisk danske børn.

Som dagtilbud opfordrer vi til at børnene kommer hver dag, selvom det er Ramadan. Det er vigtigt for deres sproglige og sociale  udvikling. Hvis der opstår større fravær eller bekymrende reaktioner hos børnene, kan I få råd og vejledning ved Interkulturelt Team. 

I forbindelse med forældrearrangementer, skal man bare vide, at forældre, der holder Ramadan ikke deltager i spisning og måske derfor vælger at blive hjemme.

Islam er en religion, der indebærer en masse ritualer, skikke, forpligtelser, fester og forestillinger.
En af de mest kendte af dem er Fasten ( Ramadan-måneden). I denne måned spiser og drikker rettroende muslimer ikke fra solopgang til solnedgang med et særligt måltid. I de nordiske lande med meget korte nætter, er der fastsat andre start- og sluttidspunkter for den daglige faste. For gravide, menstruerende, syge, ældre og rejsende gælder særlig regler: Fasten kan suspenderes helt eller de kan faste på et senere tidspunkt.

Børn faster som regel ikke før efter 12 års alderen, men delvis deltagelse i fasten kan være fristende for mange, fordi det markerer voksenstatus, udholdenhed og hengivenhed. 

Fastemåneden er en påmindelse om den måned, hvor Muhammed - også under faste - modtog åbenbaringen og dermed koranen. Fasten er desuden en måde at vise, at man kan ændre sine vaner med Guds hjælp med henblik på at blive et bedre menneske. Den fastende tilbeder Gud og føler med de fattige og sultne. Mange muslimer giver også almisser til de fattige i Ramadan-måneden.

Hele måneden har et festligt præg og kan i mange muslimske lande minde om julemåneden i Danmark. Det er en tid for intens, socialt samvær og fest.Fasten afsluttes med en særlig fest, der indledes tidligt om morgenen med badning og et særligt måltid. Derefter går man på visit med gaver og spiser sammen. Ofte får især børnene nyt tøj. Festen er meget populær og strækker sig ofte over flere dage. 

For yderligere informationer, klik her

Sidst ændret d. 02-08-2018