BørneIntra v2.19.1

Ny Sprogpædagog I Interkulturelt Team Anne Sig Nilsson

 

Svendborg kommune forventes at skulle modtage et større antal flygtninge og familiesammenførte børnefamilier i årene fremover

Interkulturelt Team Dagtilbud har til opgave at være med til at sikre, sammen med forældre og dagtilbud, at vores flygtningebørn får en god start i dagtilbuddet.

Derfor er vi nu blevet en mere til at løfte denne vigtige inklusions – og integrationsopgave.  

 

Anne Sig Nilsson kommer fra en souschef stilling i den selvejende institution Maria Søstrenes Børnehus, og Anne har derfor været interkulturelt Teams samarbejdspartner i mange år.

Anne er pædagoguddannet fra Københavns Socialpædagogiske Seminarium i 2002, og efter et par års arbejde som pædagog i København, blev Anne ansat i Maria Søstrenes Børnehus, hvor hun har været indtil nu .      

Anne har været den sprogansvarlige i Mariasøstrenes Børnehus, og  Anne har derfor indgående kendskab til arbejdet med sprogvurderinger og sprogscreeninger af både børn med dansk som modersmål og flersprogede børn, ligesom Anne har erfaring med at vejlede sit personale i det sprogstimulerende arbejde og med forældresamarbejdet, også hvad angår nyankomne flygtningefamilier. Desuden har Anne de sidste mange år været fast deltager på Interkulturelt Teams netværksmøder. Til juni 2016 afslutter Anne sit PD modul i andetsprogspædagogik.

 

Vi ser frem til at udvide vores team med en erfaren og dygtig medarbejder. Velkommen til dig Anne   

 

Sidst ændret d. 19-03-2018