BørneIntra v2.19.1

Ny obligatorisk procedure for booking af tolke pr. 1. April 2016

Svendborg Kommune har indgået forpligtende aftale på tolkeservice med Dansk Flygtningehjælp. Denne aftale gælder således overalt, hvor der fremover anvendes tolke i Svendborg Kommune, både ved individuelle samtaler og ved møder. Skoler, dagtilbud, Familieafdeling, Jobcenter, Sundhedspleje m.v. Aftalen skal effektueres med virkning fra 1.april 2016.

 

Det betyder, at når der opstår behov for tolkning, skal følgende bookingsystem benyttes http://tolkeservice.flygtning.dk/

Er du ikke allerede oprettet som bruger, kan du kontakte Dansk Flygtningehjælp på tlf. 33 73 53 35

Vejledningen for bookingsystemet klik her

Retningslinjer for bestilling

Som udgangspunkt benyttes telefontolkning/videotolkning.

Vurderer bestilleren, at dette ikke er en brugbar løsning i den aktuelle situation benyttes fremmødetolkning.

Kun som sidste mulighed bestilles navngiven tolk.

Sikkerhed

Alle tolke skal til enhver tid efterleve tolkeetiske regler, som beskrevet i den nyeste version af Tolkeguide – Håndbog for tolkning i den kommunale indsats.

Alle tolke skal til enhver tid overholde tavshedspligten.

Al videotolkning foregår fra skærmede bokse på Dansk Flygtningehjælps hovedkontor i København.

Al telefontolkning foregår i betryggende omgivelser mht. sikkerheden (ikke i bus eller offentlig plads)

Alle tolke har straffeattest uden afmærkning.

Alle tolke, der er i forbindelse med mindreårige, skal fremvise børneattest ved forlangende.

Anden tolkning

Skriftlig oversættelse af breve og lignende udføres inden for 7 dage og bekræftes indenfor 24 timer.

Større skriftlige materialer eller fagspecifikke materialer er ikke omfattet af aftalen.

Sidst ændret d. 19-03-2018