BørneIntra v2.19.1

Interkulturelt Netværksmøde Dagtilbud d. 13 April 2016

 

kl. 8.15 - 12.00

Bagergade 28 5700 Svendborg 

Program.   

08.15- 08.30  Morgenbrød.   

08.30 – 09.30

Familiekonsulent, Farid Hotak fortæller om sit hjemland Afghanistan, om de afghanske flygtninge i Danmark, om vilkårene for børn og familier der, om forskelle og ligheder i værdier og børneopdragelse m.v. Desuden vil Farid og Farids to familiekonsulent kollegaer Susan Viborg og Christina Lindhardt orientere om deres arbejde i vores flygtningefamilier her i Svendborg, hvad er deres kerneopgaver i familierne? Hvad ser de som de største udfordringer for familierne? Hvordan kan samarbejdet styrkes mellem dagtilbud og familiekonsulenter?

09.30- 09.45 Pause

09.45-10.45

STROF - modellen. Den svenske børnelæge Lars Gustafsson har udviklet en model for det pædagogiske arbejde, som kan være nyttig at have for øje, når man arbejder med flersprogede børn, samt børn fra flygtningefamilier. Interkulturelt Team gennemgår modellen og kommer med konkrete eksempler på, hvordan I kan hente inspiration i modellen i jeres daglige arbejde med børnene.

10.45- 11.30

Gruppedrøftelse på tværs af dagtilbud i forlængelse af oplægget om STROF-

11.30 – 12.00

Opsamling i plenum af gruppedrøftelserne, og eventuelle faktuelle oplysninger

Vel mødt på vegne af interkulturelt Team Lene søndberg Teamleder

Tilmelding nødvendig lene.sondberg@svendborg.dk deadline 1. april 2016

Sidst ændret d. 19-03-2018