BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Sundhedsplejersken er fortsat på arbejde

 

Det er altid muligt for småbørns forældre, at kontakte sundhedsplejersken for samtale og evt. besøg om barnets og familiens trivsel. Det kan være spørgsmål om fysisk og psykisk trivsel, vækst, udvikling, sunde vaner, søvn, mad, smid bleen, smid sutten, sundhed og sygdom, forebyggelse af smitte mm.

Kontakt din lokale sundhedsplejerske, eller sundhedsplejerske kontoret på 62234070.

Venlig hilsen

Sundhedsplejen Svendborg Kommune

Sidst ændret d. 08-01-2021