BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Fortsat mulighed for at søge om dagpenge

 

Kære forældre

I har forsat mulighed for at søge om dagpenge, hvis I skal passe jeres børn under 14 år, der er sendt hjem efter at have været i nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19, ved screening for COVID-19, eller hvis barnet selv er smittet.

Perioden forlænges til og med den 31. marts 2021.

Hvis I ansøger om dagpenge, vil I blive bedt om at dokumentere, at jeres barn er hjemsendt. Jeres dagtilbud kan være behjælpelige med at udarbejde den nødvendige dokumentation, hvis I henvender jer til den pædagogiske teamleder.

I kan læse mere om den midlertidige hjælpeordning på https://www.borger.dk/familie-og-boern/barn-syg-og-omsorgsdage/dagpenge-ved-pasning-af-boern-pga--covid-19

I er velkommen til at kontakte den pædagogiske teamleder, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen
Birgit Lindberg
Sekretariats- og dagtilbudschef

Sidst ændret d. 07-01-2021