BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Mulighed for deltidsplads fra 1. januar 2021

 

Fra 1. januar 2021 bliver det muligt for alle forældre at få en deltidsplads på 30 timer om ugen til en reduceret forældrebetaling.

I bestemmer selv, hvordan de 30 timer fordeles på ugen. I skal aflevere barnets mødeplan til det enkelte dagtilbud med mindst en måneds varsel og for minimum to uger. Der kan ikke spares timer op, hvis I ikke anvender alle 30 timer pr. uge.

Hvis I ønsker at jeres barn skal indmeldes på en deltidsplads, skal I skrive jeres barn op til dette på Digital Pladsanvisning med de gældende opsigelsesvarsler på en måned fra den 1. eller den 16. i måneden. Når jeres opskrivning er behandlet, vil I modtage en bekræftelse fra Pladsanvisningen i e-Boks.

Taksterne for en deltidsplads i dagpleje, vuggestue og børnehave i 2021 kan ses på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Sidst ændret d. 17-11-2020