BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Her kan børn skabe sig - en barndom i bevægelse

Børne- og Ungeudvalget godkendte den 12. oktober 2020 en opdateret og justeret udgave af Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag.

 

Sidst der blev kigget på de fælles pejlemærker for dagtilbudsområdet var i 2015. I mellemtiden er der bl.a. kommet en dagtilbudsreform, som indebærer en ny måde at arbejde med pædagogiske læreplaner på og et nyt nationalt pædagogisk grundlag, som vi alle skal tage bestik af i vores arbejde.

Opdateringen er blevet til med bidrag fra mange sider og var undervejs desuden i høring blandt bestyrelser, forældrebestyrelser og MED-udvalg på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsreformen sætter fokus på barndommen som en enestående tid i ethvert menneskes liv med en særlig værdi i sig selv, som dagtilbud skal understøtte.

”En barndom i bevægelse” er et centralt begreb i visionen og rummer flere betydninger: både som fysisk bevægelse, som følelsesmæssig bevægelse, og som barnets generelle udvikling.

Vision, mission og fælles pædagogisk grundlag er særligt rettet til medarbejderne omkring børnene, herunder også ledelse, bestyrelser og forvaltning. Dagtilbudsledere og pædagogiske teamledere er ansvarlige for at omsætte den og skabe involvering blandt medarbejdere i arbejdet med at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn.

 

Her kan du læse den opdaterede udgave.

 

Venlig hilsen

Henrik Nielsen

Formand for Børne- og Ungeudvalget

Sidst ændret d. 03-11-2020