BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Inspiration for dem som fortsat har deres børn hjemme

 

I denne tid, hvor nogen forældre fortsat har deres børn hjemme, kan der være brug for at skabe en ny struktur på dagen. Det giver tryghed og overskuelighed for dit barn, når der er en genkendelighed i dagen. Måske oplever I nye sider af hinanden, og nogle vil oplever flere konflikter med børnene. Det kan være, at I kommer til at være forældre på en måde, som I ikke ønsker. Det er helt naturligt, at det kan være vanskeligt for både jer og jeres barn at vænne sig til den nye situation.

Hvis I mangler inspiration til håndtering af den nye hverdag eller mangler idéer til aktiviteter, I kan lave med jeres barn, kan I lade jer inspirere af Børne- og Undervisningsministeriets materiale til forældre, som findes her: https://emu.dk/dagtilbud/genabning-af-dagtilbud-i-forbindelse-med-covid-19/gode-rad-til-foraeldre-som-fortsat-har

Sidst ændret d. 28-04-2020