BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Opstart af nye børn - forældreinfo

 

Kære forældre

 

Børn, som har fået en plads og skal starte i dagpleje, vuggestue eller børnehave 1. maj eller før, skal stadig have et opstartsforløb det nye sted.

 

Vi er optaget af at give alle børn en tryg og omsorgsfuld opstart med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Derfor bedes I som forældre kontakte den pædagogiske teamleder for at aftale, hvordan opstarten konkret kan foregå for jeres barn under de givne omstændigheder.  I dagplejen tages kontakt til dagplejeren.

 

Det vil være muligt at aftale besøg for at se stedet - både inde og ude - og hilse på.

 

Da børnene i denne periode er meget ude, vil en stor del af opstarten foregå udenfor, hvor I og jeres barn kan se og opleve hverdagen. Her vil I møde omsorgsfulde og nærværende voksne, der er klar til at tage imod og skabe tryghed for dit barn.

 

Det er dog vigtigt, at I som forældre hjælper os med at kunne efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og derfor vil vi bede om følgende:

  • At I kontakter den pædagogiske teamleder/dagplejer og aftaler nærmere omkring jeres besøg/opstart
  • At I ikke møder op hvis I eller jeres barn har milde symptomer på sygdom
  • At I og jeres barn har vasket hænder inden i møder i dagtilbuddet
  • At der kun er én forælder med ved besøg/opstartsforløb
  • At I så vidt muligt holder afstand under besøget/opstartsforløbet. 

 

For at opstarten bliver god, og jeres barn langsomt vænnes til den nye hverdag, vil vi i samarbejde med jer forældre, tilrettelægge den bedst muligt for jeres barn.

Sidst ændret d. 22-04-2020