BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Opstart af forårsSFO i Svendborg Kommune

 

Lukning af dagtilbud og skoler er foreløbigt blev forlænget til og med mandag den 13. april (2. påskedag). Det betyder, at vi ikke kan modtage jeres børn i forårsSFO den 1. april. I vedhæftede informationsbrev kan I læse om nødpasning, afslutning i børnehave og start i foårsSFO for kommende skolebørn.

Sidst ændret d. 24-03-2020