BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Nødpasning i dagtilbud

 

Fra på mandag den 16. marts 2020 bliver der etableret nødpasning på dagtilbudsområdet som led i regeringens tiltag for at begrænse udbredelsen af corona-smitte.

 

Regeringen opfordrer generelt alle forældre og familier til at holde børnene hjemme, hvis de kan. Der er mulighed for nødpasning, hvis man er omfattet af de kriterier, som er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet:

 

 • Børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • Børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • Børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets hjem begrunder et nødpasningstilbud.

 

I alle dagtilbud har der været en dialog med forældre omkring behovet for nødpasning.

 

Af hensyn til smitterisiko samles nødpasningen ikke i større grupper, men etableres som udgangspunkt de steder, hvor der er et behov. Nødpasningen tilpasses løbende, hvis behovet ændrer sig.

 

På den baggrund bliver der i første omgang etableret nødpasning i 15 børnehuse og ved 9 dagplejere for op til ca. 85 børn. Det svarer til at forældrene til godt 96 % af de 2230 af børn i kommunale og selvejende dagtilbud har fundet andre muligheder. Tallene viser tydeligt, at forældre i Svendborg Kommune udviser stort samfundssind ved at bakke op om nedlukning af dagtilbud i denne særlige situation. Det vil vi gerne anerkende og takke for.

 

De steder der er givet tilsagn om nødpasning drejer sig på nuværende tidspunkt om:

 

Øbakkerne

 • Ollerup Børnehus
 • Kirkeby Børnehus
 • Stenstrup Børnehus
 • Solsikken
 • Lundby Børnehave

 

Vesterlunden

 • Skovlinden
 • Nordenvinden
 • Kernehuset

 

Østerdalen

 • Gudme Børnehus
 • Thurø Børnehus

 

Sundbyøster

 • Paraplyen
 • Humlebien
 • Børnely
 • Kobberbækken

 

Fyrtårnet

 • Rantzausminde Børnehave og Vuggeri
 • Mariasøstrenes Børnehus

 

Derudover hos 9 dagplejere

 

Har du som forælder uafklarede spørgsmål om nødpasning, så kontakt din pædagogiske teamleder. Du finder kontaktoplysninger her på www.dagtilbudisvendborg.dk - se under de enkelte børnehuse og dagplejegrupper.

 

Med venlig hilsen

 

Birgit Lindberg

 

Sekretariats- og dagtilbudschef

 

Svendborg Kommune

Sidst ændret d. 13-03-2020