BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Tak for deltagelse i kortlægning

 

Kære forældre og medarbejdere

Tusind tak til forældre, børn, medarbejde og ledelse for besvarelse af spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med Program for Læringsledelse. Svarprocenterne i Svendborg Kommune blev:

  • Børn på 4 - 6 år: 96 pct.
  • Forældre: 58 pct.
  • Kontaktpædagoger: 95 pct.
  • Medarbejdere: 98 pct.
  • Ledelse: 97 pct.

De høje svarprocenter giver et validt afsæt for den fortsatte udvikling af kvaliteten i dagplejegrupper og børnehuse.

 

I slutningen af året modtager vi kortlægningens resultater for alle dagplejegrupper og børnehuse, som behandles i forældrebestyrelser og lederteams i de enkelte dagtilbudsområder.


Venlig hilsen
Birgit Lindberg
Sekretariats- og dagtilbudschef

Sidst ændret d. 25-10-2019