BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Kom til borgermøde om Svendborg Kommunes bæredygtighedsstrategi, version 1.0

  FN's 17 verdensmål

Svendborg Kommune ønsker at have større fokus på bæredygtighed i alle vores aktiviteter. Vi vil gerne gøre det i samarbejde med borgere. Vi vil derfor gerne høre, hvad du synes, der er vigtigt at prioritere?

Hvordan bliver sådan en strategi nærværende for dig?

Lokal Agenda 21 og FNs verdensmål skal være en del af bæredygtighedsstrategien.

Input fra dagen vil komme til at indgå i arbejdet med bæredygtighedsstrategien.

Borgermødet finder sted torsdag den 27. juni 2019 på Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg kl. 16.00 - 19.00.

Mødet vil veksle mellem inspirerende oplæg, gruppearbejde og fælles opsamling. Undervejs byder vi på let aftensmad.

Hvis du vil være med, skal du tilmelde dig senest den 20. juni 2019 med navn og e-mail til:

charlotte.vesterlund@svendborg.dk eller på telefon 62 23 34 27.

Sidst ændret d. 04-06-2019