BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Tid, ro og nærvær

Historien om hvordan Dagplejen blev professionel. 50 år med Dagplejen i Svendborg

 

I dette hæfte kan du læse om Dagplejens første 50 år.

Historien er fortalt af dagplejere og ledere, som har været med lige fra den første etablering af en "nødløsning". En "nødløsning" som udviklede sig til et fuldgyldigt pædagogisk og moderne dagtilbud.

Men som leder af Dagplejen Hanne Ebbesen siger: "Det er stadig en privat ramme med tid, ro og plads til nærvær. Det er der ikke ændret på!"

God læsning!

Sidst ændret d. 05-08-2019