BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Flere børn giver behov for flere pladser

  Karl Magnus Bidstrup - næstformand i Børne- og Ungeudvalget - holder tale

Fredag d. 26. april var der indvielse af den nye vuggestueafdeling i det selvejende dagtilbud Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave.

Næstformand for Børne- og Ungeudvalget Karl Magnus Bidstrup holdt tale og ønskede på vegne af Svendborg Byråd børnehuset tillykke med de fine rammer.

Den nuværende og to tidligere bestyrelsesformænd holdt en fælles tale om den lange vej fra bestyrelsens ønsker til den nu færdige vuggestue.

Børnehuset og leder Linda Egmose Andersen var vært ved lidt mad og drikke for børn og voksne.

Der er plads til fjorten børn i 0-2 årsalderen i den nye afdeling af børnehuset, som i samme anledning har valgt at skifte navn til "Rantzausminde Børnehave og Vuggeri.

Sidst ændret d. 03-05-2019