BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

ForårsSFO i Svendborg Kommune

 

Kære forældre til børn fra årgang 2014 og yngre

Der er truffet beslutning om, at der på alle kommunale skoler med indskoling i Svendborg Kommune skal etableres forårsSFO pr. 1. april 2020.

 

Der vil blive lagt mange kræfter i, at alle børn får den bedst mulige overgang - først til forårsSFO og sidenhen til skole. I første omgang arbejdes der på de fysiske rammer, så miljøerne understøtter det pædagogiske arbejde i forårsSFO. Herudover er der i alle skoledistrikter igangsat en proces, hvor ledere fra kommunale dagtilbud og skoler skal beskrive de overordnede rammer for hver enkelt forårsSFO.

 

Mange forældre gør sig tanker om, hvad forårsSFO er. Der er derfor i maj måned planlagt et møde med forældrebestyrelsesformænd og dagtilbudsledere, hvor spørgsmål og tanker kan blive drøftet. Efter sommerferien får I de første informationer om skoleindskrivning m.v. Senere vil I blive inviteret til informationsmøder på jeres kommende skole.

 

Der pågår en dialog med de frie grundskoler om etablering af forårsSFO på disse. Vi forventer derfor, at alle børn fra 1. april 2020 har mulighed for at starte på den skole, hvor de efterfølgende skal gå i 0. klasse.

 

Vi vil holde jer orienteret løbende.

 

Vi glæder os til at byde jeres børn velkommen i forårsSFO den 1. april 2020.

 

 

Venlig hilsen

Birgit Lindberg, Sekretariats- og dagtilbudschef og Nanna Lohman, Skolechef

Sidst ændret d. 02-05-2019