BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Nye vuggestuepladser pr. 1. maj 2019 i Østerdalen

 

Østerdalen Hesselager Børnehus vil fra den 1. maj 2019 kunne optage op til 6 vuggestuebørn.

 

Opskrivning til pladserne sker via Digital Pladsanvining på https://www.svendborg.dk/borger/barn/mit-barn-skal-i-dagtilbud.

Sidst ændret d. 13-02-2019