BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Børnebibliotekets teatertilbud i foråret – frist for ønsker 18. januar

 

Kære dagplejere og børnehuse

Svendborg Bibliotek ønsker jer velkommen til teater i foråret 2019.

Dette er Svendborg Biblioteks teatertilbud for børn på 2 – 6 år i foråret.

Der er ikke plads til alle i foråret, men der kommer jo et tilbud igen i efteråret.

Hvis jeres gruppe/institution vil se teater, skal I udfylde den vedhæftede ønskeseddel med jeres

ønsker til forestillinger, så hvert barn i jeres gruppe/institution får mulighed for at se teater én gang i

løbet af 2019.

 

Svar senest d. 18. januar.

Ret til ændringer forbeholdes.

Har I spørgsmål, kan I kontakte Hanne Vest på tlf. 62 23 50 37 ( ikke mandage) eller

hanne.vest@svendborg.dk

Vedhæftet oversigt over forestillinger og en ønskeseddel.

Børneteater dagtilbuddet forår 2019

Ønsker til teater forår 2019

Følgebrev forår 2019

 

Sidst ændret d. 07-01-2019