BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Valg til forældrebestyrelsen i dagtilbud

- valg i januar 2019

 

Støt op om forældrebestyrelsen i dit dagtilbud.

 

I januar 2019 er der valg til forældrebestyrelserne i de tre nye dagtilbudsområder og i Vesterlunden.

Se mere om tid og sted for afholdelse af valget i dit område på dit dagtilbuds lokale sider på BørneIntra.

 

Forældrebestyrelsen løser mange spændende opgaver sammen med dagtilbudslederen og i dialog med Byrådet.

Se mere om forældrebestyrelsens opgaver og sammensætning her.

Sidst ændret d. 21-12-2018