BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Sundhedsplejen orienterer

- juleferien står for døren, og vi har en enestående mulighed for at få brudt smitteveje

 

Alle kan få en smitsom sygdom, når vi er i kontakt med andre mennesker. Det kan være en stor belastning, hvis man smittes igen og igen. Fnat, lus og børneorm hører også under smitsomme sygdomme.

Læs orientering fra Sundhedsplejen her.

Ved tvivl kontaktes den lokale sundhedsplejerske.

Glædelig jul og godt nytår ønskes I af

Svendborg Sundhedspleje.

Sidst ændret d. 20-12-2018