BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Frokostordninger 2019-2020

 

Ifølge Dagtilbudsloven §16a-17 om frokostordning gælder det bl.a.:
 

- At kommunen skal tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud

- At forældrebestyrelsen i dagtilbud, der kun består af ét børnehus, har mulighed for at fravælge den lovpligtige frokostordning på vegne af alle forældre

- At et flertal på over halvdelen af forældrene i det enkelte børnehus, i dagtilbud med områdeledelse, kan fravælge frokostordningen

- Der er mulighed for fravalg minimum hvert andet år

 

På baggrund af ovenstående har der i november 2018 været mulighed for fravalg af frokostordning for 2019-20.

Frokostordninger, der fortsætter uændret:

Børnebyøster Humlebien

Børnebyøster Thurø Børnehus

Egebjerg Kirkeby Børnehus

Fyrtårnet Byparken Vuggestue
Sundet 4-Kløveren
Sundet Børnely
Vesterlunden Kernehuset

 

Ny frokostordning:

Børnebyøster Poppellunden (forventes etableret senest 1. april 2019).

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte den pædagogiske teamleder, der hvor dit barn er indskrevet.
Du kan også sende en mail til bu@svendborg.dk.

Sidst ændret d. 26-11-2018