BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Takster 2019

 

De nye takster kan ses her.

Taksterne er beregnet på baggrund af Budget 2019, vedtaget af Svendborg Byråd. Taksterne er omregnet til betaling i 11 måneder, således at juli måned er betalingsfri. Orientering om søskende- og fripladstilskud kan ses nederst på siden med takster. (Taksterne for 2018 fjernes primo det nye år).

På selvbetjeningslink Digital Pladsanvisning kan man beregne, om man er berettiget til økonomisk friplads. 

Sidst ændret d. 14-11-2018