BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Overflytning for 0-2 årige

 

Fra 1. januar 2019 kan alle 0 til 2 årige børn stå på venteliste til overflytning til andet dagtilbud og kommunal dagpleje.

 

Den nuværende aldersbegrænsning bortfalder på grund af ændringer i Dagtilbudsloven.

 

Ønsker du at skrive dit barn op til overflytning skal dette ske via Digital Pladsanvisningwww.svendborg.dk

 

Venlig hilsen
Pladsanvisningen

Sidst ændret d. 16-10-2018