BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Opdateret Sundhedsberedskabsplan 2017-2021

 

Sundhedsberedskabsplanen skal godkendes én gang i hver valgperiode, og den opdaterede plan ligger nu klar for Svendborg Kommune.
 

Formålet med Sundhedsberedskabsplanen er overordnet at sikre, at Svendborg Kommune, Social og Sundhed, har planlagt og kan yde en koordineret indsats i ekstraordinære situationer for hurtigst muligt at opnå en normaliseret situation. Sundhedsberedskabsplanen er en del af kommunens overordnede beredskabsplan og har samtidig relationer til det samlede nationale beredskab.
 

Den reviderede Sundhedsberedskabsplan er revideret af Sundhedsafdelingen i samarbejde med Beredskab Fyn og er publiceret på kommunens hjemmeside under menuen ’AKUT’.

 

Sidst ændret d. 12-07-2018