BørneIntra v2.19.1

Østerdalen Hesselager Børnehus (Hesselager Børneh.)

Østerdalen Hesselager Børnehus er en del af det kommunale dagtilbudsområde Østerdalen, sammen med Bakkehuset, Eventyrhuset, Gudme Børnehave, Oure Børnehus og Skårup Børnehus.


 'Kig indenfor' i Hesselager Børnehus via Google Street View

 Her finder du os på et kort