BørneIntra v2.19.1

Sundbyøster

Grubbemøllevej 225700 Svendborg

Tlf.: 2488 6180

Sundbyøster

Sundbyøster er et kommunalt dagtilbud med børnehuse, der ligger i centrum og den østlige del af Svendborg.

Børnehusene i Sundbyøster er 4-Kløveren, Børnely, Humlebien, Kobberbækken, Paraplyen og Poppellunden.