BørneIntra v2.19.1

Fyrtårnet Byparkens Vuggestue (Byparken Vuggestue)

børnehussfoto.

Fyrtårnet Byparken Vuggestue er et selvejende dagtilbud, organiseret i det forpligtende netværk Fyrtårnet, sammen med Børnegården Byparken, Mariasøstrenes Børnehave og Rantzausminde Børnehave.


Her finder du os på et kort

Pr. 1. august 2019 skifter vi adresse fra Ørbækvej 36 til Byparken 43 i Svendborg. Vi bor samme sted, men Svendborg Kommune har ændret på nogle vejnavne i området.