BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Velkommen til BørneIntra i Svendborg

Hjemmesider, FamilieIntra og PersonaleIntra

- ét samlet sted for kommunale og selvejende dagtilbud, børnehuse og dagplejegrupper

Billede

Seneste nyhed...

Tillykke til mindful dagplejer

  Billede

TILLYKKE med at Dorthe Svaneklink Kramme nu er Certificeret i Mindful Dagpleje og kan hejse Mindful Dagpleje Flaget til tops. Hun hejser flaget fordi hun har fokus på at give dagplejebørnene en mindful hverdag. Her er der plads til mindfulness aktiviteter, fordybelse og børnemeditationer, som lader børnene op, giver dem indre ro og øger deres koncentrationsevne.

Som Certificeret i Mindful Dagpleje, laver Dorthe børnemeditationer med børnene dagligt, hun har fokus på at være i bevidst nærvær med børnene og at hun er en autentisk rollemodel. For at forblive bevidst nærværende og selv have indre ro, har Dorthe en daglig personlig mindfulnesspraksis.

Dorthe siger:
"Jeg hørte det positivt omtalt på dagplejens uddannelse modul 3 og blev nysgerrig. Mine dagplejebørn er blevet bedre til at blive i en leg og holde fokus i legen. Selv er jeg blevet mere nærværende og fokuseret samt har en bedre koncentration. Det er nok det bedste jeg har gjort for mig selv i lang tid - både personligt og fagligt."

Som Certificeret i Mindful Dagpleje arbejder Dorthe ud fra de 8 mindfulness principper og NOAK modellen i dagligdagen, som gør at hun har fokus på børnenes initiativer, positive intentioner og styrker. På den måde støtter hun børnenes udvikling af en stærk selvforståelse og et sundt selvværd. Dette lader sig også kun gøre ved at hun først har kigget indad og arbejdet med egne mønstre, overbevisninger og adfærd igennem kurset, hvilket som sidegevinst skaber øget personlig og arbejdsrelateret trivsel.

De positive gevinster for børnene i en Mindful Dagpleje er:

 • Bevidst nærvær
 • mere glæde
 • bedre selvforståelse
 • bedre indlæring
 • sundt selvværd.
 • øget koncentrationsevne.
 • mere empati.
 • gode sociale kompetencer.
 • indre ro

Gaver for livet, eftersom en mindful start på livet giver børnene et sundt selvværd og evnen til at genkende og finde roen i sig selv nu, også senere i livet.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Digital oplæsning
  Forældre og andre, der gerne vil have læst en tekst op kan hente og installerer gratis fjernbetjening, der giver mulighed for at få en vilkårlig tekst i fx e-mail, tekstbehandler eller på en hjemmeside læst højt. Program kan hentes ved at følge link nedenfor.

  Programmet hedder adgangforalle og kan bruges af ordblinde, dårlige læsere og andre, men ikke af blinde og meget svagtseende personer, da man skal kunne markere en tekst, som er en forudsætning for at få oplæst noget indhold. Denne gruppe bruger typiske mere avancerede hjælpemidler til navigation og oplæsning.

  Det er Digitaliseringsstyrelsen, der står bag Digital oplæsning, som kan hentes via www.adgangforalle.dk.

  04-01-2019
 •  Opslagstavleikon

  19-12-2018
 •  Opslagstavleikon

  Medicin til børn i dagtilbud
  Medarbejdere i dagtilbud og andre steder må KUN udlevere medicin til børn, hvis det er lægeordineret. Ordinationen skal være skriftlig og det er lederens ansvar, at en medarbejder der udlevere eller giver medicin til et barn har kompetence til det.
   

  Medicin til børn i skoler og pasningsordninger er beskrevet nærmere af Sundhedsplejen i Svendborg Kommune. Du kan læse vejledning - og også andet fra Sundhedsplejen her på BørneIntra, under menupunktet Sundhedwww.dagtilbud.svendborg.dk eller fra dagtilbuddenes egne hjemmesider.
   

  Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsen, der har lavet retningslinjer for bl.a. medicingivning til børn med kroniske eller langvarige sygdomme og ved akut sygdom. Læs Sundhedsstyrelsens information om medicingivning til børn.
   

  Se guide fra Børn&Unge i at give medicin til børn.
   

  Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Sundhedsafdelingen på telefon 6223 3000 eller sundhed@svendborg.dk.

  03-01-2019
 •  Opslagstavleikon

  FOKUS – det sammenhængende børneliv
  - lokal guide og andre dokumenter kan ses i menupunktet Pædagogik eller ved at følge link nedenfor.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Feriesamling
  Ifølge Dagtilbudsloven er kommunen pasningsforpligtet alle dage året rundt, undtagen Grundlovsdag 5. juni og Juleaftensdag 24. december samt lørdage, søndage og helligdage.
  I perioder med lavt fremmøde holder vi feriesamling i et eller flere børnehuse i eget dagtilbudsområde, ofte med medarbejdere som børnene kender fra deres dagplejegruppe eller børnehus.
  Du kan læse mere om feriesamling her og se skema med oplysninger om feriesamling i alle dagtilbud.

  12-12-2018
 •  Opslagstavleikon

  Problemer med at logge ind?
  Forældre, øvrig familie og medarbejdere skal kontakte den pædagogiske teamleder, eller den BørneIntra anvarlige i det sted, hvor man har børn eller er ansat, hvis problemer med at logge ind. Alternativt kan den BørneIntra-ansvarlige kontaktes.
  Kontaktpersoner for alle dagtilbud ses
  under LogIn.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Domænenavne
  Alle dagtilbud har eget domænenavn, dvs. direkte web-adresse til hjemmeside. Det er:
  bornebyoster.svendborg.dk
  dagplejen.svendborg.dk
  egebjerg.svendborg.dk
  fyrtaarnet.svendborg.dk
  vesterlunden.svendborg.dk

  osterdalen.svendborg.dk


  Ønskes domænenavne på børnehus-niveau skal dagtilbud selv sørger for oprettelse. På www.dk-hostmaster.dk kan man se om et ønsket domændenavn er ledigt. Det anbefales at 

  Andre med domænenavn på BørneIntra - med adgang fra dagtilbud.svendborg.dk er:
  interkultureltteam.svendborg.dk
  resursepadagog.svendborg.dk

  sprog.svendborg.dk

   

  Har du spørgsmål kan du sende en mail til bu@svendborg.dk.

  19-12-2018
 •  Opslagstavleikon

  APP til BørneIntra 

  Gratis app til BørneIntra er tilgængelig i AppStore og PlayButik.

  14-07-2017
 •  Opslagstavleikon

  Om Børnehuset
  Fra den automatisk genererede liste Børnehuse på www.dagtilbud.svendborg.dk er der link til de enkelte dagtilbud og børnehuses hjemmesider. Du kan se den automatisk genererede liste ved at klikke her.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Følg linket og besøg Svendborgprojektets nye idebank, som giver inspiration og links til sjove aktiviteter i forbindelse med Aktive børn i dagtilbud. 

  11-09-2017