BørneIntra v2.19

Dagplejen

Grubbemøllevej 225700 Svendborg

Tlf.: 6223 4623

Tlf 2.: 2948 1767

Velkommen til Dagplejen

Skiftende billeder

Kontakt Dagplejen her

Videoer på danskVideoer på engelskVideoer på arabisk


Dagplejen består af 5 områder med tilknyttede legestuegrupper.

Dagplejen Børnebyøster: 
Nymark-Østre - Thurø

Dagplejen Egebjerg:
Kirkeby-Stenstrup - Ollerup-Vester Skerninge

Dagplejen Sundet: 
Kogtved - Lundby - Sundhøj

Dagplejen Vesterlunden: 
Nordre - Tved - Vestre

Dagplejen Østerdalen: 
Gudme-Gudbjerg-Hesselager - Skårup-Vejstrup-Oure

 

Læs mere om de praktiske ting her

 

Dagplejens Hus

Se billeder fra fastelavn i Dagplejens Hus her

 

Dagplejens pædagogiske læreplaner kan ses her.

 

Seneste nyhed...

Støt op om forældrebestyrelsen

D. 24. september 2019 er der nyvalg til forældrebestyrelsen

Invitation følger

  Billede

Stil op eller mød op og giv din opbakning.

I forældrebestyrelsen

- Får du indflydelse på rammer og principper for det pædagogiske arbejde i dit

barns dagtilbud, Dagplejen.

- Er du med i dialogen med byrådets politikere om dagtilbud i Svendborg.

- Er du med til at styrke sammenhængen mellem dagtilbuddet og lokalsamfundet.

Hvad arbejder forældrebestyrelserne med i samarbejde

med dagtilbuddets ledelse

- Samarbejdet mellem forældre og dagtilbud

- Den pædagogiske læreplan

- Overgang til børnehave m.m.

- Samarbejde med lokalsamfundet

- Ansættelse af ledere og medarbejdere

- Dialogmøder og høringssvar til det politiske udvalg

- Dagtilbuddets økonomi

- Feriesamling og åbningstid indenfor 48 timer

 

Forældrebestyrelsen består af

- 7 forældrerepræsentanter og 4 supleanter

– valgt for 2 år ad gangen

- 3 medarbejderrepræsentanter

- Dagtilbudslederen er sekretær

Der er fem forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Svendborg – en for hvert

af de fire dagtilbudsområder med børnehuse samt én for Dagplejen.

Se mere på www.dagtilbud.svendborg.dk

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre og dagplejere!

   

  Når børnenes forlader Dagplejen, slettes billederne fra "børnenes album". Hvis I som forældre ønsker at gemme dem, skal I huske at hente billederne ned på egen iPad eller PC.

   

  Med venlig hilsen

  Anne-Marie Nielsen

  administrativ medarbejder, Dagplejen

   

  28-08-2018
 •  Opslagstavleikon

  Dokumenter vedrørende personaleforhold klik her

  25-09-2018
 •  Opslagstavleikon

  Referat fra forældrebestyrelsesmødet den 25.1.2018 - klik her

  16-04-2018
 •  Opslagstavleikon

  Referat fra forældrebestyrelsesmødet den 30.5.2017 - klik her

  22-06-2017
 •  Opslagstavleikon

  Referat fra forældrebestyrelsesmødet den 6.2.2017 - klik her

  04-05-2018
 •  Opslagstavleikon

  28-04-2016
 •  Opslagstavleikon

  Dobbelt adviseringer om nyt på BørneIntra.

   

  Karina Meyer-Jacobsen, KMD forklarer det på følgende måde:

  "Når man som forældre er tilknyttet flere institutioner (eks. dagpleje og børnehave), vil man modtage advisering om det samme flere gange, hvis det der informeres om, kommer fra et niveau, som flere af institutionerne er underlagt (eksempelvis Kommune-niveauet).

  Det er ikke muligt umiddelbart at fravælge advisering fra den ene institution vedrørende informationer fra et 'fælles'-niveau, og KMD har fravalgt at bruge ressourcer på at implementere det i BørneIntra, da det er vurderet at kunne give anledning til at enkelte brugere ikke får alle informationer.
  I de udsendte adviseringer, er der desuden en kortere beskrivelse af fra hvilket niveau informationerne kommer, således at det er tydeligt ved sammenligning af modtagne adviser, om det er den samme information der adviseres om”.

  05-10-2015