BørneIntra v2.15

Dagplejen

Grubbemøllevej 225700 Svendborg

Tlf.: 6223 4623

Velkommen til Dagplejen

 Skiftende billeder

 

Kontakt Dagplejen her

 

Dagplejen består af følgende dagplejegrupper:
Gudme Gudbjerg, Hesselager, Nymark, Kirkeby, Kogtved, Lundby, Nordre Bydel, Ollerup V.Skerninge, Oure og Vejstrup, Skårup, Stenstrup, Sundhøj, Thurø, Tved, Vestre Bydel, Østre Bydel

 

I den kommunale dagpleje modtager vi børn i alderen 0 – 2 år. Dagplejeren arbejder i eget hjem med en børnegruppe på 4 til 5 børn.

Læs mere om de praktiske ting her

 

I Svendborg Kommune arbejder alle dagtilbud ud fra et fælles arbejdsgrundlag:

 • Det er dagtilbuddets opgave at skabe en kontinuerlig og konstruktiv dialog med forældrene om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Forældrenes ansvarlighed og medarbejdernes faglighed, viden og erfaring danner grundlag og afsæt for samarbejdet.
 • Det er dagtilbuddets opgave sammen med forældrene at forstå og tolke det enkelte barn og børnegruppens intentioner og behov.
 • Det er dagtilbuddets opgave at skabe en hverdag, hvor alle børn er i relationer, føler sig set, anerkendt og medinddraget.
 • Det er dagtilbuddets opgave at justere sin pædagogiske praksis, for herved at skabe inspirerende, mangfoldige og målrettede læringsmiljøer tilpasset den aktuelle børnegruppe og det enkelte barn.

 

Dagplejens pædagogiske læreplan kan læses på www.dagplejen.svendborg.dk

Den beskriver mål, tegn og tiltag i forhold til det pædagogiske arbejde og indeholder følgende temaer:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Seneste nyhed...

Anerkendende pædagogik

Du har som dagplejer nu mulighed for at låne bogen: Anerkendende pædagogik

- ring blot til kontoret, så bliver bogen afleveret hos dig ved lejlighed.

  Billede

Beskrivelse
Anerkendelse er et stærkt virkemiddel - både i den rationelle proces og i den kulturelle kontekst. Måden vi er på, hvad vi siger og gør, former ikke blot det ydre miljø, men også mennesker, der sanser, føler, tænker og handler.
Forfatteren giver i bogen bl.a. en række eksempler på, hvad anerkendende pædagogik handler om, hvordan den praktiseres, hvordan den virker - og hvorfor den virker.
Bogen belyser også anerkendelsens væsen i forhold til psykologiske fænomener som tilknytning, udvikling, stress og coping, mestring, kognition, narration og flow. Indholdet veksler mellem historier, teorier, jordnær praksis og øvelser.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

   

  Referat fra forældremødet med valg til bestyrelse 20.9.2016 - klik her

  21-09-2016
 •  Opslagstavleikon

   

  Referat fra Bestyrelsesmødet 9.6.16 - klik her

  21-06-2016
 •  Opslagstavleikon

  Referat fra Bestyrelsesmødet 29.3.16 - klik her

  08-04-2016
 •  Opslagstavleikon

  Referat fra MED-møde den 29.2.2016 er lagt på BørneIntra - klik her

   

  08-04-2016
 •  Opslagstavleikon

  28-04-2016
 •  Opslagstavleikon

  Dobbelt adviseringer om nyt på BørneIntra.

   

  Karina Meyer-Jacobsen, KMD forklarer det på følgende måde:

  "Når man som forældre er tilknyttet flere institutioner (eks. dagpleje og børnehave), vil man modtage advisering om det samme flere gange, hvis det der informeres om, kommer fra et niveau, som flere af institutionerne er underlagt (eksempelvis Kommune-niveauet).

  Det er ikke muligt umiddelbart at fravælge advisering fra den ene institution vedrørende informationer fra et 'fælles'-niveau, og KMD har fravalgt at bruge ressourcer på at implementere det i BørneIntra, da det er vurderet at kunne give anledning til at enkelte brugere ikke får alle informationer.
  I de udsendte adviseringer, er der desuden en kortere beskrivelse af fra hvilket niveau informationerne kommer, således at det er tydeligt ved sammenligning af modtagne adviser, om det er den samme information der adviseres om”.

  05-10-2015