BørneIntra v2.19.1

Velkommen til siden vedr. sproglig udvikling

Skiftende billeder

I Svendborg kommune er der fokus på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle børn bosat i Svendborg Kommune.

I følge forskningen er det betydningsfuldt, at arbejde bevidst med tidlig sprogindsats for at undestøtte barnets udvikling. For at imødekomme dette, er det politisk besluttet at alle børn der bor i Svendborg Kommune skal sprogvurderes, når de er omkring 3 år.

For de børn der er indmeldt i kommunens Dagtilbud vil det i praksis betyde, at barnets pædagog foretager en sprogvurdering når barnet er omkring 3 år. I vurderingsmaterialet indgår der relevante spørgsmål til forældrene om barnet.

Hvis det på baggrund af sprogvurderingen viser sig, at barnet har behov for ekstra sprogindsats, bliver der i samarbejde mellem forældre og Dagtilbud udarbejdet en plan for, hvordan barnets sproglige udvikling understøttes bedst muligt i hjemmet.

For børn der ikke er indmeldt i kommunens Dagtilbud gælder:

Iflg Dagtilbudsloven er de kommunale Dagtilbud forpligtiget til at sprogvurdere alle børn, som ikke er tilknyttet et Dagtilbud. Sprogvurderingen foretages i det kommunale Dagtilbud der ligger tættest på barnets bopæl.

I praksis betyder det, at barnet ifølge med forældrene bliver inviteret til en sprogvurdering i nærmeste Børnehus når barnet er omkring 3 år. I vurderingsmaterialet indgår der relevante spørgsmål til forældrene om barnet.

Hvis det på baggrund af sprogvurderingen viser sig, at barnet har behov for ekstra sprogindsats, bliver der i samarbejde mellem forældre og Dagtilbud udarbejdet en plan for, hvordan barnets sproglige udvikling understøttes bedst muligt i hjemmet.

Praksis vedr. sprogvurdering er derfor også gældende for børn, der ikke er i Dagtilbud.

For fler-sprogede børn - se også Interkulturelt Team (www.interkultureltteam.svendborg.dk)

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...