BørneIntra v2.19

Dagplejen Sundhøj

Tlf.: 2488 6372

Velkommen til dagplejerne i Sundhøj

Vi er 13 dagplejere (heraf et dobbelthjem) bosat i Vindeby, Troense og Bregninge:

Anita Vilhelmsen, Anja Kærsgaard, Anni Augustesen, Dorthe Klingenberg, Eva Larsen, Else Sørensen, Marianne Thomsen, Jane Larsen, Jeanette Clausen, Lene Skov Hansen, Jane Linde, Charlotte Clausen og Berit Lønberg.

Skiftende billeder

 

Pædagogiske formål for legestuen

  • At understøtte det pædagogiske arbejde i forhold til vision, mission og fælles arbejdsgrundlag
  • At børnene præsenteres for en bred vifte af aktiviteter og tiltag inden for de 6 temaer i loven om læreplaner
  • At børnene får relationer til og modspil fra en større gruppe børn
  • At børnene får udbytte af forskellige medarbejderes særlige kompetencer
  • At arbejdet i legestuen tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og kompetencer. Børnene deltager i aktiviteter, der er tilpasset gruppen og den enkeltes niveau 

 

Vi er opdelt i 2 legestuegrupper, som mødes 1 formiddag hver anden uge på legepladsen lige over for skolen på Eskærvej.

Hver onsdag formiddag i sommerhalvåret har vi åben legestue for alle dagplejerne.

I vinterhalvåret skiftes vi til en gang om ugen, at mødes til sang sammen med de ældre på Tåsinge Plejecenter.

Når vi mødes i legestuen, arbejder hver gruppe ud fra en årsplan med forskellige aktiviteter, der dækker læreplanstemaerne.

I vores samarbejde er vi optaget at styrke børnene til at indgå i større fællesskaber. Det er også med til at gøre det nemmere for det enkelte barn at komme i gæstepleje.

 

Se mere om dagplejerne her

Se vores pædagogiske læreplaner her

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag